Mapa strony

ARCHITEKCI/PROJEKTANCI

Architekci GMV

 

 Dowiedz się więcej o windach na www.gmv.pl


 • Definicja dźwigu ( windy )
  Dźwig ( winda ) to urządzenie zainstalowane na stałe, służące do pionowego (lub w kierunku mniejszym niż 15o od pionu) przenoszenia osób lub towarów w kabinach lub na platformach.
 • Istotne wymiary

  Wymiary dźwigu
   
  Nadszybie: część szybu znajdująca się pomiędzy poziomem najwyższego przystanku, a stropem szybu.
   
  Wysokość podnoszenia: odcinek przejazdu kabiny pomiędzy poziomami najniższego i najwyższego przystanku.
   
  Podszybie: część szybu znajdująca się poniżej poziomu najniższego przystanku.

  Całkowita wysokość szybu Hs

  Hs = Podszybie + Wysokość podnoszenia + Nadszybie

  Uwaga: wymiary dotyczą poziomów przystanków wykonanych na gotowo.

 • Udźwig nominalny i obliczeniowy
  Udźwig nominalny to obciążenie w kg, które zostało przyjęte do obliczeń napędu. Udźwig obliczeniowy to wielkość, która została przyjęta do wytrzymałościowych obliczeń kluczowych elementów nośnych i zazwyczaj jest to masa maksymalnej liczby osób, które mieści urządzenie na określonej powierzchni kabiny. Istnieje ścisły związek pomiędzy udźwigiem, maksymalną liczbą osób, a powierzchnią. Np. udźwig 630kg to liczba maksymalnie 8 osób ograniczona przez powierzchnię kabiny równą 1,54 m2 (1,1 x 1,4 m). W dźwigach osobowych udźwig nominalny jest równy udźwigowi obliczeniowemu podczas, gdy w dźwigach towarowo-osobowych dopuszcza się zmniejszenie udźwigu nominalnego względem obliczeniowego wynikającego z powierzchni kabiny. Więcej w normach PN-EN 81-1 / -2.

 • Podział dźwigów w zależności od napędu:
  Dźwigi hydrauliczne : zespół napędowy dźwigu złożony ze zbiornika, pompy hydraulicznej i silnika elektrycznego wprawia w ruch siłownik, który poprzez przełożenie bezpośrednie 1:1 lub pośrednie 1:2 (koło linowe i liny) napędza kabinę.


  1:1


  Dźwig hydrauliczny

  Dźwig z siłownikiem centralnymDźwig z siłownikiem bocznym
  1:1 (z technologią GMV SWEDEN ABTM 1:1)  Dźwig hydrauliczny


  Dźwig GPL® towarowo-osobowyDźwig GPL® towarowo-osobowy
  z 2 siłownikami typu ECz 4 siłownikami typu EC
  1:2 (z przełożeniem pośrednim linowym)


  Dźwig hydrauliczny

  Dźwig z 1 siłownikiemDźwig towarowo-osobowy 1:2 z 2 siłownikami

  (rozwiązanie niepolecane przez GMV )  Maszynownia dźwigów hydraulicznych nie jest związana z szybem i może znajdować się w odległości od zera do kilku, a nawet kilkunastu metrów od szybu. Najczęściej jest to wolnostojąca szafka (tzw. maszynownia prefabrykowana) lub oddzielne pomieszczenie (maszynownia tradycyjna). Występują również hydrauliczne dźwigi bez maszynowni z napędem umieszczonym w podszybiu.

  Dźwigi elektryczne : zespół napędowy dźwigu, złożony z silnika elektrycznego i sprzężonego z nim koła ciernego, napędza liny połączone z ramą kabinową i przeciwwagą. Wyróżniamy napęd bezpośredni 1:1 i pośredni: 2:1 oraz 4:1 stosowany w elektrycznych dźwigach towarowo-osobowych.


  1:1 2:1


  Dźwig elektryczny


  4:1


  Dźwig elektryczny

  Elektryczny dźwig
  towarowo-osobowy
  z przełożeniem 4:1

  (rozwiązanie niepolecane przez GMV )  Dźwigi elektryczne występują w dwóch podstawowych odmianach: z górną maszynownią (pomieszczenie bezpośrednio nad stropem szybu) i bez maszynowni (zespół napędowy mieści się w szybie).

 • Istotne elementy dźwigu
  Kabina: zespół dźwigu przeznaczony do przewozu osób lub towarów. 
  Szyb dźwigowy: przestrzeń, w której porusza się kabina. Z reguły obudowana dnem podszybia, ścianami i stropem.
  Maszynownia: pomieszczenie, w którym znajduje się zespół napędowy (lub zespoły) i związane wyposażenie np. sterowanie.
  Zespół napędowy: jednostka zawierająca silnik i napędzająca dźwig. W dźwigach elektrycznych to tzw. wciągarka, a w hydraulicznych agregat z silnikiem, pompą i blokiem zaworów.
  Prowadnice: Sztywne elementy zapewniające prowadzenie ramy kabinowej wraz z kabiną.
  Rama kabinowa: sztywna konstrukcja utrzymująca kabinę i jeżdżąca w prowadnicach.
  Przeciwwaga: masa oddzielnie prowadzona, równoważąca częściowo kabinę i zapewniająca docisk lin do koła napędzającego.
  Sterowanie: elektroniczna jednostka kontrolująca poruszanie się dźwigu.
  Siłownik: podzespół dźwigu wykorzystujący czynnik roboczy do ruchu posuwistego. Składa się z cylindra i nurnika. Wyróżniamy siłowniki jedno lub wielostopniowe tzw. teleskopowe.

 • Podział dźwigów w zależności od zastosowania:
  Osobowe - służą do przewożenia osób  
  Szpitalne - przeznaczone do przewozu osób lub łóżek szpitalnych wraz z aparaturą medyczną i personelem. Charakteryzują się ścisłymi minimalnymi wymiarami kabiny i szerokości drzwi oraz niektórymi funkcjami jak jazda uprzywilejowana.  
  Samochodowe - dźwigi przeznaczone do przewozu pojazdów. Charakteryzują się ścisłymi minimalnymi wymiarami kabiny i szerokości drzwi.  
  Towarowo-osobowe - dźwigi przeznaczone do przewozu towarów i towarzyszących im osób.  
  Towarowe - grupa dźwigów bez prawa wstępu osób. Uzyskuje się to przez rygorystyczne ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń lub poprzez zmniejszenie wymiarów kabiny (towarowe małe - tzw. potrawówki).

 • Maszynownia
  Specjalne pomieszczenie dostępne tylko dla osób upoważnionych, które mieści zespół napędowy dźwigu i związane z nim wyposażenie, np. sterowanie dźwigu.

 • Szyb
  Przestrzeń, w którym porusza się kabina dźwigu. Zazwyczaj posiada podszybie, ściany i strop. Zależnie od typu dźwigu, w szybie może znajdować się zespół napędowy, przeciwwaga i sterowanie.

 • Kabina  
  Zespół dźwigu służący do bezpiecznego przewożenia osób i/lub towarów.
  Nieprzelotowa - kabina z jednym wejściem.
  Przelotowa - kabina z 2 przeciwległymi wejściami.
  Kątowa - kabina z 2 wejściami umiejscowionymi pod kątem 90°.  
  Trójstronna - kabina z 3 wejściami na sąsiednich ścianach.  

 • Drzwi  
  Drzwi dźwigu dzielimy na przystankowe (szybowe) i kabinowe. Występują w dwóch podstawowych odmianach: centralne i teleskopowe (dwu- lub wielo-panelowe).

  Centralne - w czasie otwierania / zamykania panele przesuwają się w przeciwnych kierunkach  Teleskopowe - w czasie otwierania / zamykania panele przesuwają się w tym samym kierunku


  Drzwi teleskopowe prawe - w czasie otwierania panele przesuwają się w prawą stronę  Drzwi teleskopowe lewe - w czasie otwierania panele przesuwają się w lewą stronę


  Drzwi wychylne - otwierane ręcznie, nie są już stosowane w nowoprojektowanych dźwigach.

 • Dźwigi standardowe
  Dźwigi o powtarzalnych zespołach i poziomych wymiarach szybu (szer. x dług.), a różniące się jedynie ilością przystanków i wysokością podnoszenia. Dzięki temu architekci mają ułatwione zadanie przy projektowaniu szybu, a ryzyko wystąpienia błędu jest mniejsze.

 • Dźwigi niestandardowe TML
  (Tailor Made Lift - "szyte na miarę"). Dźwigi o niepowtarzalnych cechach i dlatego projektuje się je indywidualnie, pod konkretne zamówienie. Np. dźwigi w istniejących szybach o nietypowych wymiarach, panoramiczne ze szklanymi kabinami czy dźwigi o 2 wejściach do kabiny pod kątem 90o lub nawet o 3.

 • Dźwigi przeznaczone dla budynków nowych
  Dźwigi o pełnych wymiarach szybu, podszybia i nadszybia.

 • Dźwigi przeznaczone dla budynków istniejących
  Ze względu na istniejące otoczenie szybu dopuszcza się zmniejszenie podszybia lub nadszybia, jednak z zastosowaniem dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa dla monterów dźwigowych i konserwatorów. Są to tzw. dźwigi o zaniżonym podszybiu i nadszybiu.
  Więcej w normie PN-EN 81-21.

 • Dźwigi dla osób niepełnosprawnych ( Windy dla osób niepełnosprawnych )
  Prawo budowlane wymaga, aby dźwigi osobowe były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W przypadku dźwigów z kabinami nieprzelotowymi i przelotowymi, podstawowe wymagania to minimalne wymiary kabiny szer. x dług. 1,1 x 1,4m, szerokość drzwi 0,9m, przyciski oznaczone alfabetem Braille'a oraz informacja głosowa.
  Uwaga: w przypadku dźwigów z kabinami kątowymi lub trójstronnymi minimalne wymiary to szer. x dług. 1,4 x 1,4m, szerokość drzwi 0,9m.  
  Szczegółowe wymagania określone są w normie PN-EN 81-70.

 • Inne istotne cechy dźwigów:
  Przełożenie - to podstawowy parametr zespołu napędowego dźwigu, który umożliwia zwiększenie / zmniejszenie prędkości na wejściu celem zwiększenia momentu / zakresu liniowego działania dźwigu. Im większe przełożenie tym większa podatność kabiny na chwilowe obciążenie. O ile w dźwigach osobowych nie jest to tak istotne, gdyż wchodząca osoba do kabiny ma średnią masę 75 kg, to już w dźwigach towarowo-osobowych jest to bardzo ważne. Wjeżdżający do kabiny wózek widłowy może obciążyć podłogę kabiny siłą nawet kilku ton i dlatego zaleca się stosowanie napędów hydraulicznych z przełożeniem 1:1. Oznacza to bezpośrednie działanie siłowników na kabinę, dzięki czemu uzyskujemy niezwykle stabilną podłogę podczas załadunku. Dźwigi hydrauliczne z przełożeniem 1:2 oraz elektryczne z przełożeniami od 2:1 do nawet 4:1 charakteryzują się znacznie gorszą stabilnością podczas wchodzenia / wychodzenia pasażerów, a szczególnie złymi podczas załadunku ciężkimi towarami.
  Zbiorczość - umożliwia magazynowanie w pamięci poleceń wezwania dźwigu przez użytkowników i ich realizację poprzez zabieranie pasażerów, którzy zmierzają w tym samym kierunku. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i hotelach stosuje się zbiorczość dół (dźwig zabiera pasażerów jadących na parter), a w biurowcach zbiorczość góra/dół. Podczas jazdy w górę dźwig zabiera kolejno pasażerów jadących na wyższe kondygnacje, by przy jeździe w dół zabierał chętnych jadących na niższe kondygnacje.
  Reakcja na zanik napięcia - w przypadku zaniku napięcia dźwig powinien dojechać do najbliższego lub najniższego przystanku i samoczynnie otworzyć drzwi, aby uwolnić pasażerów. Niestety, większość producentów stosuje to rozwiązanie w opcji, za dużą dopłatą.
  Praca w grupie - dźwigi, które są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie powinny pracować w grupie, a przywołanie dotyczy jednego dźwigu - tego, którego kabina jest najbliżej wzywającego.

 • Nacisk na próg kabiny Fs

  Nacisk na próg kabiny Fs

  Kabina to ruchomy zespół windy, który podlega obciążeniom pochodzącym od przewożonych osób lub ładunku. Najbardziej niekorzystna sytuacja występuję w chwili, gdy na progu pustej kabiny pojawia się siła Fs. Konstrukcja kluczowych elementów nośnych dźwigu powinna być na tyle mocna, by przenieść występujące siły i momenty (Ms). Norma PN-EN 81-1 oraz PN-EN 81-2 zaleca stosowanie do obliczeń następujących wartości w zależności od udźwigu Q:


  Nacisk na próg kabiny w dźwigu osobowym, szpitalnym itp.

  Dźwigi o udźwigu mniejszym niż 2500 kg (osobowe, szpitalne itp.)

  Fs = 0,4Q

  Na przykład: minimalny nacisk na próg dla windy osobowej o udźwigu
  Q = 1000 kg wynosi Fs = 400 kG.
  Nacisk na próg kabiny w dźwigu GPL


  Dźwigi o udźwigu równym lub większym niż 2500 kg (np. towarowo–osobowe przystosowane do załadunku wózkami paletowymi)

  Fs = 0,6Q
  Nacisk na próg kabiny w dźwigu VL


  Dźwigi samochodowe

  Fs = 0,6Q (zalecenie GMV)
  Nacisk na próg kabiny w dźwigu GPL
  Dźwigi o udźwigu równym lub większym niż 2500 kg (towarowo – osobowe przystosowane do załadunku wózkami widłowymi)

  Fs = 0,85Q

  Na przykład, dźwig towarowo-osobowy o udźwigu Q = 4000 kg przystosowany do załadunku wózkami widłowymi powinien charakteryzować się naciskiem na próg Fs nie mniejszym niż 3400 kG.
  Uwaga: pomimo zapisów w normie dźwigowej, wielu producentów nie jest w stanie dostarczyć dźwigów z odpowiednimi naciskami na próg. Należy zwróć na to uwagę na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania.


 • Porównanie dźwigów hydraulicznych z elektrycznymi - zalety / wady

  Cecha / funkcja Hydrauliczne Elektryczne bez maszynowni
  (z napędem w szybie)
  Szyb Materiałooszczędny z minimum jedną ścianą żelbetową. Koncentracja głównych sił na dnie podszybia. Dylatacja szybu niewymagana, nawet w budynkach mieszkalnych. Małe wymiary w stosunku do kabiny Masywny, materiałochłonny, utrzymujący (górną maszynownię w przypadku dźwigów tradycyjnych) zespół napędowy, przeciwwagę i kabinę. Zalecana dylatacja szybu w przypadku sąsiedztwa z pomieszczeniami mieszkalnymi. Duże wymiary w stosunku do kabiny.
  Budowa Nieskomplikowana. Mała liczba części - w tym części obracających się. Brak przeciwwagi. Niski ciężar urządzenia: 40-60% niższy niż dźwigów bez maszynowni. Skomplikowana. Duża liczba części - w tym części obracających się: kół zdawczych, łożysk. Masywna przeciwwaga z dodatkowymi prowadnicami. Długie, wielokrotnie zaginane liny nośne. Duży ciężar urządzania w stosunku do udźwigu.
  Koszt zakupu Niższe o ok. 20-30% dla 2-5 przystankowego dźwigu. Stosunkowo duże dla niższych wysokości podnoszenia.
  Montaż / eksploatacja Wyjątkowo szybki, bezpieczny, nieskomplikowany i tani montaż. Sprawna naprawa i wymiana podzespołów.


   Obejrzyj film

  Montaż skomplikowany, wymagający wysoko wykwalifikowanego personelu. Trwa zazwyczaj 2 razy dłużej niż w przypadku dźwigów hydraulicznych. Skomplikowana wymiana głównych podzespołów i lin.
  Koszty eksploatacji Niskie koszty konserwacji i części zamiennych. Zazwyczaj wysokie koszty konserwacji i bardzo wysokie koszty części zamiennych.
  Prędkość Zazwyczaj 0,63 m/s. Duża, zazwyczaj 1 m/s i więcej.
  Trwałość urządzenia Duża trwałość, ok. 2 razy dłuższa. Średnio długa.
  Moc przyłączeniowa Około 2 razy większa. Zazwyczaj kilka kilowatów.
  Zużycie energii elektrycznej Porównywalne lub niższe. Dźwig hydrauliczny jedzie w dół z wyłączonym silnikiem głównym. Podczas postoju dźwigu energię pobiera głównie oświetlenie kabiny. Potrzebna duża energia do przemieszczania przeciwwagi przy niewyrównoważeniu kabiny (pusta lub w pełni obciążona). Podczas postoju dźwigu energię pobiera przetwornik częstotliwości (tzw. falownik) oraz oświetlenie kabiny.
  Reakcja na zanik napięcia
  Udźwig < 2.000 kg
  Zjazd na najniższy przystanek z wykorzystaniem siły ciężkości i otwarcie drzwi. Wymagany akumulator o małej pojemności np. 7Ah. Wystarcza ten, który podtrzymuje napięcie w elektronicznym zespole sterującym.

  Udźwig 2.000 – 12.500 kg
  Zjazd na najniższy przystanek z wykorzystaniem siły ciężkości i zasilania z akumulatora o pojemności 7Ah. Do otwarcia dużych i ciężkich drzwi wykorzystuje się urządzenie UPS o mocy 600 - 1000 VA.

  Łatwe uwolnienie pasażerów w przypadku awarii systemu zasilania.
  Udźwig < 2.500 kg
  Dojazd do sąsiadującego przystanku. Wymagane urządzenie UPS o odpowiednio dużej mocy: 1000 – 3000 VA. Wskazana comiesięczna kontrola stanu UPS.
  Udźwig 3.000 – 5.000 kg
  Wymagana akumulatorowa stacja zasilająca lub spalinowy agregat prądotwórczy.

  W przypadku awarii systemu zasilania skomplikowane, uciążliwe i czasochłonne uwalnianie pasażerów.
  Bezpieczeństwo Wysokie.
  Brak masywnych zespołów powyżej kabiny.
  Maszynownia zazwyczaj w oddzielnym pomieszczeniu z dala od ruchomych zespołów dźwigu.
  Średnie. Większe ryzyko dla personelu podczas montażu, napraw i konserwacji. Ruchy tektoniczne gruntu lub trzęsienia ziemi mogą spowodować zawalenie się konstrukcji z powodu masywnych elementów znajdujących się w nadszybiu (wciągarka, przeciwwaga). Takie przypadki są rejestrowane w obszarach zagrożeń sejsmicznych. Wymagana jest odpowiednia konstrukcja dźwigu.
  Emisja hałasu Zazwyczaj szyb nie zawiera zespołów napędowych. Hałas rozchodzi się w zamkniętej maszynowni z dala od pomieszczeń w których przebywają ludzie.

  Umieszczenie zespołu napędowego oraz sterowania w szybie umożliwia rozchodzenie się hałasu po wszystkich kondygnacjach. Może to być uciążliwe szczególnie w budynkach mieszkalnych, gdyż nie wszystkie zespoły napędowe są ciche.
  Ekologia Przyjazne środowisku. Niezwykle materiałooszczędne szyby oraz mały ciężar urządzenia i mała liczba części - to niższa energia potrzebna na ich wytworzenie i przetransportowanie na miejsce montażu. Płyn hydrauliczny po 5-10 latach eksploatacji jest w 100% poddawany recyklingowi.


  Masywne szyby oraz duży ciężar urządzenia: masywna wciągarka i przeciwwaga, długie liny, duża liczba części - to wyższa energia potrzebna na ich wytworzenie i przetransportowanie na miejsce montażu. W napędach stosuje się tzw. magnesy trwałe, które wymagają olbrzymich ilości energii podczas pozyskiwania surowców i w procesie produkcji. Lokalnie, ma to bardzo negatywny wpływ na środowisko.

  EkoGMV 

 • Emisja hałasu
  Każde urządzenie dźwigowe, podczas pracy emituje hałas. Jednak, zastosowanie odpowiedniego typu dźwigu, poprawna budowa szybu i jego umiejscowienie może znacznie zredukować emisję hałasu w budynku i uciążliwość dla przebywających osób.
  Dźwigi hydrauliczne charakteryzują się niskim poziomem hałasu dzięki umieszczeniu napędu (agregatu) poza szybem: w maszynowni prefabrykowanej lub w oddzielnym pomieszczeniu. Warto zwrócić uwagę, że napęd pracuje tylko przy jeździe w górę. Jazda w dół odbywa się pod wpływem siły ciężkości, z wyłączonym napędem.
  Elektryczne dźwigi bez maszynowni posiadają napęd w szybie. Ułatwia to rozchodzenie się hałasu po wszystkich kondygnacjach budynku. Aby zmniejszyć uciążliwość hałasu, oddziela się szyby dźwigu od pomieszczeń dodatkowymi betonowymi ścianami szybu (dylatacja) lub buduje się szyb w duszy klatki schodowej. Jedna i druga metoda marnotrawi powierzchnię wewnętrzną budynku i wymaga dodatkowej energochłonnej ciężkiej betonowej konstrukcji.


  Dźwig hydrauliczny

  Jazda w górę
  Dźwig hydrauliczny

  Jazda w dół
   
  Dźwig hydrauliczny wraz z typowo umieszczonym napędem.  Dźwig elektryczny

  Jazda w górę / dół

  Dźwig elektryczny bez maszynowni z napędem umieszczonym w szybie.


 • Ciężar urządzenia
  Jest to bardzo istotny parametr dla konstruktorów i obliczeniowców. Większy ciężar wymusza solidniejszą konstrukcję szybu i fundamentów oraz w większym stopniu negatywnie wpływa na środowisko. 
  Dźwigi elektryczne mogą być nawet dwukrotnie cięższe od porównywalnych hydraulicznych.

  PORÓWNANIE CIĘŻARÓW DŹWIGÓW GOTOWYCH DO WYSYŁKI Z FABRYKI
  Hp = 10 m, 4 przystanki
  Porównanie cieżarów dźwigów gotowych do wysyłki z fabryki

  Przybliżone ciężary w tonach


  Więcej 


Strona główna | Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt


© 2011 - 2018 GMV POLSKA Sp. z o.o.
powered by RafixMax