Mapa strony

TOWAROWO-OSOBOWE GPL / TOWAROWE GPL

Dźwigi windy towarowo-osobowe GPL

 


Najdoskonalsze urządzenia dźwigowe 2.000-12.500 kg
jakie kiedykolwiek wymyślono *)


Dźwig towarowo-osobowy GPL

GPL®

Dźwigi towarowo-osobowe

(

dźwigi towarowe

,

windy towarowe

)
o udźwigach od 900 do 12.500 kg i większych służą do przewozu towarów i towarzyszących osób. Z reguły te o większych udźwigach są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych. Są wyposażone w bezpośrednie napędy z dwoma lub czterema siłownikami typu EC (teleskopowe z mechaniczną synchronizacją) lub TCS (dla wąskich szybów). Jeżeli jest to konieczne, dodatkowo stosuje się podchwyty stabilizujące podłogę kabiny podczas załadunku.

GMV 1:1 Technology

Windy towarowo-osobowe GPL

® wykorzystują unikatową w świecie technikę napędu bezpośredniego GMV 1:1 Technology, dzięki której podłoga kabiny nie zapada się podczas załadunku kilkutonowymi wózkami widłowymi, a ponadto szyby dźwigowe charakteryzują się niezwykle małymi wymiarami w stosunku do wielkości kabiny.

Najlepiej opisuje to współczynnik wykorzystania szybu:


Dźwig towarowo-osobowy GPL

który posiada największą wartość ze wszystkich standardowych dźwigów towarowo-osobowych. Szyby charakteryzują się lekką konstrukcją ścian, gdyż siły koncentrują się głównie na dnie szybu i nie wymagają dylatacji.

Te unikatowe w świecie rozwiązania są cenione za prostą, niezawodną i łatwą w montażu konstrukcję. Mogą pracować z bardzo dużą częstotliwością jako ogniwo linii produkcyjnej. Doskonałym przykładem są dwu-poziomowe zakłady elektroniczne w Kobierzycach pod Wrocławiem, gdzie jednym z dźwigów jest GPL® 4.000 kg pracujący w cyklu 3-zmianowym przez 7 dni w tygodniu. Ilość startów kabiny odnotowana przez rejestrator wynosi 1 mln w ciągu ostatnich 3 lat. Oznacza to, że kabina przejeżdżając odcinek 6 m góra/dół, pokonała w tym okresie trasę ponad 6.000 km. Prace konserwacyjne, poza przeglądami, ograniczyły się do jednokrotnej wymiany uszczelek w siłownikach.

Największy ze standardowych dźwigów to SUPER – GPL® (S-VL®) o udźwigu od 6.000 do 12.500 kg. Kabina o wymiarach SxG 3,4 x 6,0 m i drzwiach SxW 3,0 x 2,6 m umożliwia swobodny załadunek / rozładunek dźwigu za pomocą wózków widłowych. Na zamówienie klienta, GMV opracowuje również nietypowe układy i dźwigi specjalne o bardzo dużych udźwigach (ponad 10 ton). Maszynownia dźwigu może być usytuowana w dowolnym miejscu, nawet z dala od szybu.


Dźwig towarowo-osobowy GPL
Zobacz animację

Rys. Dźwig towarowo-osobowy GPL 1.000-6.000 kg

Zobacz animację

Rys. Dźwig towarowo-osobowy GPL 5.000-12.500 kg


Istotny parametr - nacisk na próg kabiny Fs

Dźwigi towarowo-osobowe muszą spełniać rygorystyczne wymagania, gdyż pracują w ciężkich warunkach. Nie dość, że przewożone towary ważą po kilka ton, to załadunek odbywa się za pomocą urządzeń załadowczych, takich jak wózki paletowe czy masywne widłowe. Konstrukcja nośna dźwigu powinna być na tyle wytrzymała, by przenieść występujące siły i momenty (Ms). Zwykle charakterystyka obejmuje takie parametry jak udźwig oraz wymiary kabiny i drzwi. Jednak, przydatność dźwigu do ciężkiej pracy określa tzw. nacisk na próg kabiny. W przypadku udźwigów równych lub większych niż 2500 kg norma zaleca przyjmowanie do obliczeń siły Fs (wyrażonej w kG) o wartości równej:

 • 60% udźwigu Q (np. załadunek wózkami paletowymi), wyrażonej w kG
 • Nacisk na próg kabiny w dźwigu GPL

  Fs = 0,6Q

  Przykład: Q=3000 kg, minimalny nacisk na próg Fs = 1800 kG.


 • 85% udźwigu Q (załadunek podnośnikami widłowymi)
 • Nacisk na próg kabiny w dźwigu GPL

  Fs = 0,85Q

  Przykład: Q=4000 kg, minimalny nacisk na próg Fs = 3400 kG.

Spełnienie powyższych warunków nie jest łatwe, wymaga nie tylko napędu bezpośredniego 1:1, ale również odpowiedniej konstrukcji ramy kabinowej oraz podłogi z progami. Pomimo zapisów w normie dźwigowej, wielu producentów nie jest w stanie dostarczyć dźwigów z odpowiednimi naciskami na próg. Należy zwróć na to uwagę na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania.

W wielu fabrykach na świecie, a nawet w Polsce pracują nieodpowiednie dźwigi towarowo-osobowe. Po ich uruchomieniu okazuje się, że mogą być ładowane tylko małymi urządzeniami załadowczymi i pomimo dużych kabin, często dochodzi do przeciążenia. Błędny dobór dźwigów w fabryce zazwyczaj odbija się na jej wydajności.
Rozpiętość parametrów dźwigów towarowo-osobowych GMV jest ogromna i dlatego warto skorzystać z naszego doświadczenia.
*) Duża przewaga nad innymi rozwiązaniami technicznymi - w szczególności nad elektrycznymi dźwigami towarowo-osobowymi:

Technika i Funkcjonalność

 • napęd bezpośredni wykorzystujący unikatową w świecie technologię GMV 1:1 Technology,
 • siłowniki teleskopowe typu EC/TCS produkcji GMV Sweden AB ze 100-procentową synchronizacją mającą wpływ na pracę i trwałość dźwigu (niemożliwą do osiągnięcia przez inne rozwiązania),
 • bardzo duża wartość maksymalnego nacisku na próg kabiny umożliwiająca załadunek wózkami widłowymi w dźwigach już od 2 t udźwigu,
 • wysoka trwałość i niezawodność z powodu małej liczby części (w tym części obracających się), z których zbudowany jest dźwig,
 • niskie koszty eksploatacji i konserwacji,
 • prosta i ultralekka konstrukcja w porównaniu z elektrycznymi dźwigami towarowymi (brak lin, kół zdawczych, chwytaczy i masywnej przeciwwagi z prowadnicami),
 • rekordowo małe wymiary szybu dźwigu w stosunku do wymiarów kabiny,
 • minimalne podszybie równe 1,0 m,
 • duże standardowe wysokości podnoszenia niezależne od udźwigu (do 25m),
 • wyjątkowo stabilne położenie kabiny podczas załadunku towarów wózkami widłowymi - nieosiągalne w przypadku zawieszenia kabiny na linach (dźwigi towarowe hydrauliczne 1:2 i elektryczne: 2:1 oraz 4:1 ),
 • standardowy zakres udźwigów od 2 do 12,5t i opcjonalny powyżej 12,5t,
 • duża odporność na asymetryczne obciążenie kabiny,
 • możliwość zwiększenia udźwigu przy niezmiennych wymiarach kabiny,
 • drzwi centralne umożliwiające szybki i bezpieczny załadunek.
Ekologia
 • materiałooszczędna konstrukcja urządzenia, niski całkowity ciężar (nawet o 40-60% niższy w porównaniu z towarowymi dźwigami elektrycznym), to niższy poziom energii potrzebny do wytworzenia i przetransportowania urządzenia,

  PORÓWNANIE CIĘŻARÓW DŹWIGÓW WYCHODZĄCYCH Z FABRYKI
  Hp = 10 m, 4 przystanki
  Porównanie cieżarów dźwigów samochodowych VL gotowych do wysyłki
 • mała liczba części, z których zbudowany jest dźwig,
 • niskie zapotrzebowanie na części zamienne z powodu wysokiej trwałości i niezawodności,
 • lekka i materiałooszczędna konstrukcja szybu dzięki koncentracji sił (F) na dnie,
 • brak napędu z magnesami trwałymi, których produkcja jest wyjątkowo energochłonna, a utylizacja trudna i kosztowna,
 • niskie zużycie energii (jazda w dół z wykorzystaniem siły ciężkości, bez poboru energii elektrycznej przez silnik),
 • produkcja w zakładach GMV Sweden AB (Alvesta / Szwecja) z zachowaniem najwyższego poziomu ochrony środowiska naturalnego.
Bezpieczeństwo
 • ponad 55 lat doświadczeń w konstrukcji dźwigów hydraulicznych,
 • brak masywnych elementów (napędu i przeciwwagi) powyżej kabiny dźwigu,
 • brak lin, na który zawieszona jest kabina,
 • maszynownia w oddzielnym pomieszczeniu zapewniająca bezpieczny montaż i konserwację.


ZAŁADUNEK / ROZŁADUNEK DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH

Dźwigi towarowo-osobowe GPL® z technologią GMV 1:1 Technology znajdują zastosowanie w budynkach, w których istnieje potrzeba przewożenia ciężkich wielkogabarytowych towarów i / lub osób. Windy towarowe doskonale sprawdzają się w wielopoziomowych magazynach i halach produkcyjnych. Rozwiązania GMV integrują poziome i pionowe migracje towarów w jeden efektywny i bardzo wydajny wewnętrzny system logistyczny.

Dobór odpowiedniego dźwigu towarowo-osobowego musi zawsze poprzedzać głęboka analiza pod względem możliwości i potrzeb przyszłego użytkownika. Magazyny i zakłady produkcyjne nie funkcjonują bez wózków widłowych i dlatego dźwigi towarowo-osobowe o wielkogabarytowych kabinach i dużych udźwigach powinny być przystosowane do wjazdu tego typu urządzeń załadowczych wraz z pełnym obciążeniem.


Rozróżnia się 4 tryby pracy dźwigów towarowo-osobowych:
 • I.  Tryb bezpośredni
Dźwig towarowo-osobowy GPL

Dźwig jest przystosowany do przewożenia wózków widłowych wraz z załadowanym towarem. Częstotliwość pracy dźwigu może być duża: średnio 10-20 przejazdów / godzinę.
Dźwig towarowo-osobowy GPL


Minimalny nacisk na próg, wg normy dźwigowej PN-EN 81-2, wynosi Fs = 0,85·Q (dla Q 2500 kg).


 • II.  Tryb sekwencyjny
Dźwig towarowo-osobowy GPL

Dźwig jest ładowany przez jeden wózek widłowy, a rozładowywany przez drugi na innym poziomie. Częstotliwość pracy dźwigu: umiarkowana, średnio 5-8 przejazdów / godzinę.

Dźwig towarowo-osobowy GPL


Minimalny nacisk na próg wynosi Fs = 0,85·Q (dla Q 2500 kg).


 • III.  Tryb przemienny
Dźwig towarowo-osobowy GPL

Jeżeli dźwig nie jest przystosowany do załadunku wózkami widłowymi (niska wartość nacisku na próg kabiny), a jedynie paletowymi to występuje przemienny tryb pracy. Towary są dostarczane do tzw. strefy przeładunku, skąd następnie są zabierane przez pracowników obsługujących wózki paletowe celem wypełniania podłogi w kabinie. Ustawianie towarów jeden na drugim nie jest możliwe, a rzeczywisty udźwig jest równy sumie ciężarów palet ustawionych na podłodze kabiny. Częstotliwość pracy dźwigu: mała, średnio 3-5 przejazdów / godzinę.


Dźwig towarowo-osobowy GPL


W przypadku załadunku kabin wózkami paletowymi minimalny nacisk na próg wynosi Fs = 0,6·Q (dla Q 2500 kg).

Tryb przemienny jest mało efektywny, gdyż prawie zawsze udźwig rzeczywisty jest dużo mniejszy od nominalnego. Różnica może dochodzić nawet do kilku ton. Uwaga: istnieje wysokie ryzyko prób załadunku wózkami widłowymi dźwigów do tego nieprzystosowanych. Dlatego GMV, do pracy w trybie przemiennym, poleca dźwigi z kabinami małogabarytowymi, do których nie wjadą wózki widłowe.


 • IV.  Tryb prosty
Dźwig towarowo-osobowy GPL

Tryb prosty pracy dźwigów ma zastosowanie w małych zakładach produkcyjnych, warsztatach, hurtowniach lub sklepach. Brak wózków widłowych sprawia, że towary (z reguły o niskim ciężarze) są przeładowywane ręcznie do skrzyń, a następnie przewożone wózkami paletowymi. Dźwigi towarowo-osobowe mają niewielkie udźwigi (zwykle do 1,6 t) i nie są wykorzystywane intensywnie.


Dźwig towarowo-osobowy GPL


Dla udźwigów mniejszych niż 2500 kg norma zaleca nacisk na próg Fs = 0,4·Q.


GMV dostarcza dźwigi GPL®, które pracują we wszystkich 4 trybach. Zdecydowana większość konkurencyjnych firm oferuje dźwigi towarowo-osobowe pracujące jedynie w trybie przemiennym i prostym (hydrauliczne towarowo-osobowe 1:1 i 1:2 oraz elektryczne towarowo-osobowe, w tym elektryczne bez maszynowni).

Dzięki unikatowej technologii GMV 1:1 Technology jesteśmy od wielu lat liderem na rynku dźwigów towarowo-osobowych.Cykl pracy dźwigu towarowo-osobowego GPL .pdf
Wózki widłowe .pdf
Palety towarowe .pdf
Wózki na zakupy .pdf
Więcej o dźwigach / windach     Broszury    


Broszura


    Rysunki CAD / dwg / wymiary / pobierz    


GPL 900-1600 kg .pdf

wer. 3.0 - 06.03.2015

OPIS DŹWIGU GPL 900-1600 kg .doc

wer. 1.2 - 12.02.2015

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB GPL 600-1600 kg .pdf

wer. 2.6 - 24.05.2016


GPL 1200-6000 kg .pdf

wer. 5.0 - 23.03.2015

OPIS DŹWIGU GPL 1200-6000 kg .doc

wer. 1.2 - 12.02.2015

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB GPL 1200-6000 kg .pdf

wer. 2.7 - 24.05.2016


GPL 3200-9000 kg .pdf

wer. 4.0 - 06.03.2015

OPIS DŹWIGU GPL 3200-9000 kg .doc

wer. 1.2 - 12.02.2015

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB GPL 3200-9000 kg .pdf

wer. 2.7 - 24.05.2016


SUPER-GPL 6000-12500 kg .pdf

wer. 3.0 - 06.03.2015

OPIS DŹWIGU SUPER-GPL 6000-12500 kg .doc

wer. 1.2 - 12.02.2015

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB S-GPL 6000-12500 kg .pdf

wer. 2.7 - 24.05.2016


GPL 900-1600 kg .dwg

wer. 3.0 - 06.03.2015

OPIS DŹWIGU GPL 900-1600 kg .dwg

wer. 1.2 - 12.02.2015

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB GPL 600-1600 kg .dwg

wer. 2.6 - 24.05.2016


GPL 1200-6000 kg .dwg

wer. 5.0 - 06.03.2015

OPIS DŹWIGU GPL 1200-6000 kg .dwg

wer. 1.2 - 12.02.2015

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB GPL 1200-6000 kg .dwg

wer. 2.7 - 24.05.2016


GPL 3200-9000 kg .dwg

wer. 4.0 - 06.03.2015

OPIS DŹWIGU GPL 3200-9000 kg .dwg

wer. 1.2 - 12.02.2015

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB GPL 3200-9000 kg .dwg

wer. 2.7 - 24.05.2016


SUPER-GPL 6000-12500 kg .dwg

wer. 3.0 - 06.03.2015

OPIS DŹWIGU SUPER-GPL 6000-12500 kg .dwg

wer. 1.2 - 12.02.2015

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB S-GPL 6000-12500 kg .dwg

wer. 2.7 - 24.05.2016
WYTYCZNE BUDOWLANE


WYTYCZNE ELEKTRYCZNEStrona główna | Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt


© 2011 - 2018 GMV POLSKA Sp. z o.o.
powered by RafixMax