Nowości


Elektryczny dźwig GREEN LIFT® GLT 900 KĄTOWY o udźwigu 900 kg (12 osób) i o dwóch wejściach do kabiny usytuowanych pod kątem 90°.

green lift glt 900 kątowy



Nowe zdjęcia - Schody ruchome

Galeria GMV


Wykonanie H dla samochodów
z bagażnikami dachowymi




GMV Polska jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Nasze akcje



Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki




interlift
Augsburg
15-18.10.2013