Mapa strony

SAMOCHODOWE VL

Dźwigi windy samochodowe VL

 


Najdoskonalsze urządzenia dźwigowe do przewożenia
pojazdów jakie kiedykolwiek wymyślono *)


Dźwig samochodowy VL

VL®

Dźwigi samochodowe

- to odmiana hydraulicznych dźwigów towarowo-osobowych, przystosowanych do przewożenia samochodów. Występują w trzech standardowych wersjach, z których każda posiada Certyfikat Badania Projektu WE:
 • VL40 o udźwigu 4.000 kg i wymiarach kabiny 2,8 x 6,0 m i szer. drzwi 2,6 m
 • VL35 o udźwigu 3.500 kg i wymiarach kabiny 2,7 x 5,6 m i szer. drzwi 2,4 m
 • oraz
 • VL30 o udźwigu 3.000 kg i wymiarach kabiny 2,4 x 5,3 m i szer. drzwi 2,3 m

GMV poleca VL35 i VL40, gdyż właśnie te dźwigi zapewniają transport wszystkim seryjnie produkowanym samochodom osobowym - w tym największym amerykańskim SUV-om.

GMV 1:1 Technology

Windy samochodowe

VL® są wykonane w technice GMV 1:1 Technology – unikatowej w świecie technologii napędu bezpośredniego 1:1, dzięki której podłoga kabiny nie zapada się podczas wjazdu pojazdu, a ponadto szyby dźwigowe charakteryzują się niezwykle małymi wymiarami w stosunku do wielkości kabiny.

Obsługują wielopoziomowe parkingi naziemne i podziemne. Często są to jedyne rozwiązania zapewniające miejsca garażowe pod budynkami w centrach miast. Zastosowanie tej windy w niedużym garażu pod budynkiem, zamiast typowego zjazdu, umożliwia zaoszczędzenie od 5 do 9 miejsc parkingowych na jednej kondygnacji. Wyjaśnia to poniższa ilustracja.


GARAŻ JEDNOPOZIOMOWY

Dźwig samochodowy VL

Rys. Garaż wykorzystujący tradycyjną pochylnię
(zjazd na niższą kondygnację)
Rys. Garaż z dźwigiem samochodowym

 GARAŻ DWUPOZIOMOWY

Dźwig samochodowy VL

 

Rys. Garaż wykorzystujący tradycyjną pochylnię
Rys. Garaż z dźwigiem samochodowym
 

Zysk w postaci dodatkowych miejsc parkingowych oraz przyszłego czynszu z ich wynajmu jest ewidentny.


Koszt jednego dźwigu samochodowego i szybu dla dwupoziomowego parkingu podziemnego (naziemnego) stanowi ok. 30-50 % wartości betonowej pochylni (zjazdu / podjazdu).

Rys. Dźwig samochodowy VL30 / VL35 / VL40
Zobacz animację

Na szczególną uwagę zasługuje SUPER - VL® (S-VL®) o udźwigu od 5.000 do 11.000 kg. Kabina ma następujące wymiary: szer. x głęb. 3,0 x 6,0 m i drzwi o szerokości 2,8 m. Dźwig S-VL® służy do przewozu ciężkich opancerzonych limuzyn i pojazdów specjalnego przeznaczenia.


Wykonanie H dla samochodów z bagażnikami dachowymi

GMV proponuje dźwigi samochodowe w wykonaniu H (VL30 H, VL35 H, VL40 H i S-VL H) z kabiną i drzwiami podwyższonymi do 2,5 m. Dzięki temu, możliwy jest przejazd windą wraz z zamontowanym bagażnikiem dachowym.


Wykonanie standardowe

Rys. Wykonanie standardowe
Wykonanie H

Rys. Wykonanie H

 

Jest to spełnienie postulatów użytkowników, którzy wolą montować tzw. boksy dachowe oraz pakować je w garażach niż przed budynkami, gdzie często brak jest na to miejsca.


OGÓLNE WYMAGANIA DLA DŹWIGÓW SAMOCHODOWYCH GMV

 • Kabina dźwigu samochodowego powinna mieć odpowiednie wymiary, aby pomieścić pojazd oraz wystarczającą szerokość, aby po otwarciu drzwi pasażerowie mogli opuścić zaparkowany w kabinie dźwigu pojazd.
 • Kabina powinna być wyposażona w 2 panele sterowania znajdujące się na przeciwległych ścianach i tak umieszczone, aby po otwarciu okna w pojeździe przyciski były dostępne z miejsca kierowcy.
 • Dźwig samochodowy powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną, znajdującą się przed drzwiami szybowymi oraz w kabinie dźwigu, sterującą ruchem wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów.
 • W przypadku zaniku napięcia system awaryjny powinien umożliwić samoczynny dojazd dźwigu do przystanku i zapewnić pełne otwarcie drzwi celem swobodnego opuszczenia kabiny przez pojazd.
 • Kabinę należy wyposażyć w czytelną informację nakazującą wyłączenie silnika pojazdu przed zadysponowaniem jazdy dźwigiem.
 • Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej 8,5 m.

Istotny parametr - nacisk na próg kabiny Fs

Najbardziej niekorzystne obciążenie konstrukcji dźwigu samochodowego zachodzi w momencie wjeżdżania pojazdu do kabiny. Na progu pojawia się siła Fs. Podłoga, rama i prowadnice powinny być na tyle wytrzymałe, by przenieść występujące siły i momenty (Ms).


Nacisk na próg kabiny w dźwigu VL

Dźwigi samochodowe GMV charakteryzują się następującymi wartościami nacisku na próg kabiny Fs:

 • VL40   Fs = 2400 kG
 • VL35   Fs = 2100 kG
 • VL30   Fs = 1800 kG*) Duża przewaga nad innymi rozwiązaniami technicznymi:

Technika i Funkcjonalność

 • napęd bezpośredni wykorzystujący unikatową w świecie technologię GMV 1:1 Technology,
 • siłowniki teleskopowe typu EC/TCS produkcji GMV Sweden AB ze 100-procentową synchronizacją mającą wpływ na pracę i trwałość dźwigu (niemożliwą do osiągnięcia przez inne rozwiązania),
 • wysoka trwałość i niezawodność z powodu małej liczby części (w tym części obracających się), z których zbudowany jest dźwig,
 • niskie koszty eksploatacji i konserwacji,
 • prosta i ultralekka konstrukcja w porównaniu z innymi elektrycznymi i hydraulicznymi dźwigami samochodowymi,
 • rekordowo małe wymiary szybu dźwigu w stosunku do wymiarów kabiny,
 • minimalne podszybie równe 1,0 m,
 • wyjątkowo stabilne położenie kabiny w czasie wjeżdżania pojazdów - nieosiągalne w przypadku zawieszenia kabiny na linach (dźwigi samochodowe hydrauliczne 1:2 i elektryczne 4:1 ),
 • standardowy zakres udźwigów od 3,0 do 4,0 t i opcjonalny od 5 do 11 t,
 • możliwość zwiększenia udźwigu przy niezmiennych wymiarach kabiny,
 • drzwi centralne umożliwiające szybki i bezpieczny wjazd pojazdu.
Ekologia
 • materiałooszczędna konstrukcja urządzenia, niski całkowity ciężar (nawet o 30-60% niższy w porównaniu z innymi elektrycznymi i hydraulicznymi dźwigami samochodowymi), to niższy poziom energii potrzebny do wytworzenia i przetransportowania urządzenia,

  PORÓWNANIE CIĘŻARÓW DŹWIGÓW WYCHODZĄCYCH Z FABRYKI
  ( Z UWZGLĘDNIENIEM DŹWIGÓW SAMOCHODOWYCH Q = 3000-4000 kg )
  Hp = 10 m, 4 przystanki
  Porównanie cieżarów dźwigów samochodowych VL gotowych do wysyłki
 • mała liczba części, z których zbudowany jest dźwig,
 • niskie zapotrzebowanie na części zamienne z powodu wysokiej trwałości i niezawodności,
 • lekka i materiałooszczędna konstrukcja szybu dzięki koncentracji sił (F) na dnie,
 • brak napędu z magnesami trwałymi, których produkcja jest wyjątkowo energochłonna, a utylizacja trudna i kosztowna,
 • niskie zużycie energii (jazda w dół z wykorzystaniem siły ciężkości, bez poboru energii elektrycznej przez silnik),
 • produkcja w zakładach GMV Sweden AB (Alvesta / Szwecja) z zachowaniem najwyższego poziomu ochrony środowiska naturalnego.
Bezpieczeństwo
 • ponad 55 lat doświadczeń w konstrukcji dźwigów hydraulicznych,
 • brak masywnych elementów (napędu i przeciwwagi) powyżej kabiny dźwigu,
 • brak lin, na który zawieszona jest kabina,
 • maszynownia w oddzielnym pomieszczeniu zapewniająca bezpieczny montaż i konserwację,
 • pilot zdalnego przywoływania dźwigu.

Pilot zdalnego sterowania dźwigiem


Ogólne wymagania dla dźwigów samochodowych .pdf
Cykl pracy dźwigu samochodowego VL .pdf
Pole manewrowe przed kabiną dźwigu samochodowego .pdf
Samochody osobowe .pdf
Więcej o dźwigach / windach     Broszury    


Broszura


    Rysunki CAD / dwg / wymiary / pobierz    


VL 4000 kg SAMOCHODOWY .pdf

wer. 4.2 - 18.05.2016

OPIS DŹWIGU VL 4000 kg SAMOCHODOWY .doc

wer. 1.3 - 17.02.2016

VL 3000-3500 kg SAMOCHODOWY .pdf

wer. 4.1 - 17.02.2016

OPIS DŹWIGU VL 3000-3500 kg SAMOCHODOWY .doc

wer. 1.3 - 17.02.2016

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB VL 3000-4000 kg .pdf

wer. 3.3 - 24.05.2016


SUPER-VL 5000-11000 kg SAMOCHODOWY .pdf

wer. 4.1 - 17.02.2016

OPIS DŹWIGU SUPER-VL 5000-11000 kg SAMOCHODOWY .doc

wer. 1.3 - 17.02.2016

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB S-VL 5000-11000 kg .pdf

wer. 2.7 - 24.05.2016


VL 4000 kg SAMOCHODOWY .dwg

wer. 4.2 - 18.05.2016

OPIS DŹWIGU VL 4000 kg SAMOCHODOWY .dwg

wer. 1.3 - 17.02.2016

VL 3000-3500 kg SAMOCHODOWY .dwg

wer. 4.1 - 17.02.2016

OPIS DŹWIGU VL 3000-3500 kg SAMOCHODOWY .dwg

wer. 1.3 - 17.02.2016

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB VL 3000-4000 kg .dwg

wer. 3.3 - 24.05.2016


SUPER-VL 5000-11000 kg H SAMOCHODOWY .dwg

wer. 4.1 - 17.02.2016

OPIS DŹWIGU SUPER-VL 5000-11000 kg SAMOCHODOWY .dwg

wer. 1.3 - 17.02.2016

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB S-VL 5000-11000 kg .dwg

wer. 2.7 - 24.05.2016
WYTYCZNE BUDOWLANE


WYTYCZNE ELEKTRYCZNEStrona główna | Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt


© 2011 - 2018 GMV POLSKA Sp. z o.o.
powered by RafixMax